Apie mus

Aplinkosauga

Aplinkosaugos politika
 
 
UAB “AUDIMTA” aktyviai dalyvauja aplinkosaugos politikoje, kuri susieta su pakartotinu medžiagų naudojimu ir perdirbimu, efektyvesniu įmonės vidinių resursų, įvairių darbo procesų, metodų, kuriamų ar įsigyjamų prekių ir paslaugų bei kitų priemonių, užtikrinančių veiksmingesnį ir greitesnį taršos mažinimą, naudojimu.
 
Pagrindinės įmonės aplinkosaugos politikos nuostatos: 
 
 - visų įmonės darbuotojų supažindinimas su aplinkosaugos politika;
 
 - aplinkosaugos įstatymų bei reikalavimų, kitų įmonės prisiimtų įsipareigojimų aplinkosaugos srityje, laikymąsis;
 
 - veiksmingesnis išteklių ar kitų priemonių, užtikrinančių taršos mažinimą visose įmonės veiklos srityse, naudojimas;
 
 - platesnis aplinkosaugos idėjų, informacijos apie taikomas efektyvias taršos mažinimo priemones,  prekes ir paslaugas, kurių dėka aplinka tampa švaresnė, skleidimas ir populiarinimas.
 
 
UAB “AUDIMTA” rūpinasi gamta. Prisijunkite prie skleidžiamų švarios aplinkos kūrimo idėjų ir Jūs!