Apie mus

Socialinė politika

 
AUDIMTA įmonė aktyviai dalyvavo UAB „Biuro pasaulis“ ir Lietuvių kalbos instituto 2012-2017 m. organizuotuose Nacionalinio Vinco Kudirkos dailyraščio konkurso „Rašom!” renginiuose. Šių renginių idėja – skatinti dailią rašyseną – neskirstė žmonių į geriau ar prasčiau gyvenančius. Renginiai buvo skirti visiems – ir dideliems ir mažiems, buvo sudarytos lygios galimybės visiems dalyvaujantiems, norintiems parodyti, o ir įrodyti savo gabumus. AUDIMTA įmonės pastangos organizuojant šiuos renginius, buvo įvertintos padėkomis, kurių vieną pateikiame čia - padėka
 
AUDIMTA dalyvavo bei dalyvauja įvairiose rėmimo akcijose, socialiniuose projektuose. Paminėsime keletą jų: paroda, edukacinių renginių ciklas "MODERNI MOKYKLA", nacionalinis piešimo konkursas "Piešiam", "Šauniausia biuro komanda" ir kiti. UAB  "AUDIMTA" ir toliau teiks, pagal galimybes, labdarą, rems inovatyvias, aplinką tausojančias idėjas, dalyvaus renginiuose, skatinančiuose tobulėti, mąstyti naujoviškai.